Sluníčka

V naší třídě pracujeme s prvky programu Začít spolu a Montessori.

Centra aktivit: Třída je uspořádána do center aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí.

Podpora jedinečnosti: Učitelky nabízí různé typy činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí, je spíše v roli průvodce.

Vlastní pravidla: Děti si společně s učitelkami vytvářejí pravidla, která jsou pozitivně formulována a aktivně používána.

Cesta je cíl: Proces učení a reflexe práce jsou pro nás stejně důležité jako výsledek.

Vstřícnost a respekt: Učitelky, děti i rodiče spolu komunikují vstřícně a s respektem.

Svět kolem nás: Školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje.

Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení.

Den u nás – Ráno při příchodu do školky si děti vyberou hru nebo činnost v různých koutcích, podle svého rozhodnutí. Máme koutek kuchyňka, domácnost, dílna, stavebnice, kostky, knihy a písmena, kde děti rozvíjí své organizační schopnosti, komunikační schopnosti, jemnou motoriku, učí se spolupracovat. Nebo si děti u stolečku malují, tvoří, lepí nebo vystřihují. Když jsme všichni a děti si po sobě uklidí místo, kde si hrály, sejdeme se v na koberci v ranním komunitním kruhu. Ranní kruh nám umožňuje v klidu spolu mluvit, sdělovat si zážitky, vyprávět si na dané téma a vymýšlet společné aktivity toho dne. Trošku si zacvičíme, zazpíváme a zatančíme a už nás čeká svačinka. Svačíme a obědváme společně v naší školní jídelně, kde se děti obsluhují sami. Děti do jídla nenutíme, každý jí podle svého tempa a chuti. Po svačině se děti rozdělí do center aktivit – výtvarný ateliér, kostky, knihy a písmena, pokusy a dílna. Děti pracují, staví, vyrábí, tvoří, malují, vyhledávají v knihách na dané týdenní téma. Nakonec se sejdeme v komunitním kruhu, kde si děti sdílí své pocity, co se jim na práci líbilo nebo nelíbilo. Po práci jdeme ven na školní zahradu nebo do blízkého okolí, nebo využíváme školní tělocvičnu. Pak nás čeká oběd a pro některé děti polední odpočinek na lehátkách. Pokud děti neusnou, mohou se v klidu a potichu, tak aby nerušily ostatní, věnovat např. knihám nebo malování. Po odpočinku a svačině si jdeme hrát buď ve třídě, nebo na zahradu a čekat na maminky a tatínky.

Předškoláci se připravují na vstup do 1.třídy ZŠ procvičováním všech oblastí pro rozvoj dítěte, tak aby vše v pohodě zvládly.

Určitě je zde možnost domluvit si návštěvu a přijít k nám. Budeme rádi.

Sluníčka 🙂

Sledujte nás také na facebooku

Facebook