Mateřská škola

 • Různorodost věkových skupin v oddělení 3 – 6 let.
 • Příjemné, podnětné a bezpečné klima.
 • Důraz na individuální přístup ke každému dítěti.
 • Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti.
 • Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování.
 • Formy učení – kooperativní učení, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi, vzájemné učení.
 • Respektování druhého a naslouchání ostatním kamarádům.
 • Posilování zdravé sebedůvěry dětí.
 • Vedení dětí ke spolupráci, vzájemné pomoci a vlastní sebereflexi.
 • Úzká spolupráce se ZŠ – společné aktivity (projekty, výstavy, dílny, výlety atd.)
 • Důraz na aktivní účast rodiny.

Sledujte nás také na facebooku