Dokumenty ke stažení

Základní škola

Autoevaluace

přidáno: 9. 11. 2023

BOZP směrnice platná pro ZŠ

přidáno: 9. 11. 2023

Doplnění školního řádu v souvislosti s řešením problematiky návykových látek ve školním prostředí

přidáno: 9. 11. 2023

Eliminace rizik přechodu žáků 1.stupně na 2. stupeň

přidáno: 9. 11. 2023

Etický kodex učitele

přidáno: 9. 11. 2023

Informovaný souhlas

přidáno: 9. 11. 2023

Koncepce domácí přípravy žáků

přidáno: 9. 11. 2023

Krizový plán školy

přidáno: 9. 11. 2023

Minimální preventivní program

přidáno: 9. 11. 2023

Organizační řád školy

přidáno: 9. 11. 2023

Plán environmentální výchovy

přidáno: 9. 11. 2023

Platby - účty

přidáno: 9. 11. 2023

Podpora nadaných dětí ve vzdělávání

přidáno: 9. 11. 2023

Přijímačky s nadhledem

přidáno: 9. 11. 2023

Provozní řád venkovního hřiště s umělým povrchem

přidáno: 9. 11. 2023

Řád odborných učeben - počítačová učebna

přidáno: 9. 11. 2023

Řád odborných učeben - tělocvična

přidáno: 9. 11. 2023

Řád učebny - keramická

přidáno: 9. 11. 2023

Školní řád

přidáno: 9. 11. 2023

Směrnice - ochrana osobních údajů

přidáno: 9. 11. 2023

Směrnice - zahraniční výjezdy

přidáno: 9. 11. 2023

Směrnice - školní výlety a exkurze

přidáno: 9. 11. 2023

SWOT vize

přidáno: 9. 11. 2023

ŠVP - stručný významový obsah

přidáno: 9. 11. 2023

Výroční zpráva

přidáno: 9. 11. 2023

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

přidáno: 2. 3. 2024

Zásady slušného chování na internetu

přidáno: 9. 11. 2023

Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

přidáno: 12. 12. 2023

Sdělení o termínech 2023

přidáno: 1. 2. 2024

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce

přidáno: 1. 2. 2024

Metodika příjímací řízení od 1.1.2024

přidáno: 1. 2. 2024

Přihláška 2023-2024

přidáno: 1. 2. 2024

Metodické doporučení ministerstva školství k prevenci a postihu záškoláctví

přidáno: 1. 2. 2024

Zápis do 1. třídy 2024 - legislativa

přidáno: 4. 4. 2024

Vše o zápisu - nejčastější dotazy, doporučení

přidáno: 4. 4. 2024

Žádost o odklad povinné školní docházky

přidáno: 4. 4. 2024

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Chotýšany

přidáno: 4. 4. 2024

Zápis do 1. třídy plakát 2024

přidáno: 4. 4. 2024

Mateřská škola

Informace k zápisu do MŠ 2024 - 2025

přidáno: 22. 3. 2024

Kriteria k přijímání do MŠ

přidáno: 22. 3. 2024

Směrnice k přijímání dětí do MŠ 2024 - 2025

přidáno: 22. 3. 2024

Směrnice o podávání léků

přidáno: 9. 11. 2023

Plán

přidáno: 9. 11. 2023

Platby - účty

přidáno: 9. 11. 2023

Školní řád

přidáno: 9. 11. 2023

Školní družina

Plány

přidáno: 9. 11. 2023

Platby - účty

přidáno: 9. 11. 2023

Vnitřní řád

přidáno: 9. 11. 2023

Jídelna

Platby - MŠ

přidáno: 9. 11. 2023

Platby - účty

přidáno: 9. 11. 2023

Přihláška ke stravování

přidáno: 9. 11. 2023

Řád školní jídelny

přidáno: 9. 11. 2023