Školní družina

Vytištěné a podepsané přihlášky odevzdat k rukám vedoucí vychovatelky Dagmar Měchurové. Provoz ŠD/ŠK bude zahájen od 3.září 2024. Žák bude přijat do ŠD/ŠK pouze s odevzdanou přihláškou.

Naše školní družina ve Základní a Mateřské škole Chotýšany je otevřena pro vaše děti každý všední den od 6:40 do 16:40.