Školní parlament

Školní parlament je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Učíme se tak odpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení problémů. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, jež se ve škole vyskytnou, a zaručuje realizaci nalezených řešení.

Scházíme se jednou měsíčně. Každá třída má zvolené zástupce. Účastní se také vedení školy a školní psycholog.