9. ročník

Informace pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

Uvedené najdete také, včetně přihlášky a videí: Nový algoritmus přijímacích zkoušek, Vyplnění elektronické přihlášky v DiPSy - zákonný zástupce, Jak na přihlášku v DiPSy - výpis ze systému, Základní informace pro rodiče a žáky (doporučuji shlédnout na www.prihlaskynastredni.cz )

Důležité webové stránky:

www.prihlaskynastredni.cz - Informační webové stránky k přijímacímu řízení: Přihlášky na střední školy 2024

dipsy.cz - Informační systém o přijímacím řízení DiPSy (digitální přihlašovací systém): bude spuštěno od 1. 2. 2024

www.msmt.cz - Webové stránky MŠMT: Přijímání do středního vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, MŠMT ČR

tau.cermat.cz - Procvičovací aplikace Trénuj a uč se

prijimacky.cermat.cz

www.edu.cz

www.nsp.cz - Národní soustava povolání

www.narodnikvalifikace.cz - Národní soustava kvalifikací

www.infoabsolvent.cz