Print this Stránka

Naše škola

Navštivte také náš facebook ZŠ a MŠ Chotýšany

Beseda s Pavlem Čechem

Dne 12. dubna 2016 jsme v naší škole přivítali vzácnou návštěvu, pana ilustrátora, malíře a spisovatele Pavla Čecha. Na jeho besedu jsme se pečlivě připravovali více než týden. Ve třídách probíhala hitparáda jeho dětských knih a výběr té nejlepší. Vytvořili jsme několik plakátů propagujících jeho knížky a při hodinách českého jazyka jsme s několika jeho příběhy pracovali. Setkání bylo velmi pěkné. Panu spisovateli jsme zahráli hru „Florimón a Tradamila“, která vznikla podle jeho knížky „O čertovi“. Byl z našeho divadýlka potěšen a mile překvapen. Povídali jsme si o jeho knížkách, jeho dětství a uměleckém životě od 9 hodin až do oběda. Dokonce nám na památku namaloval několik obrázků do školy i s věnováním. Každý, kdo si přinesl deníček nebo jeho dětskou knížku, má teď na toto setkání milou vzpomínku ve formě podpisu a malého obrázku. Děkujeme za krásné strávené inspirativní dopoledne, pane spisovateli.

P1060415


ZŠ a MŠ Chotýšany

ZŠ a MŠ Chotýšany

portál CMC

Naše škola je zapojená do projektů:

  •  Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.

Projekt „Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů“  v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období
09/2014 – 7/2015.

  • Výzva č. 56 – Projekt „Poznáváme jazyky doma i na cestách“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1646 je realizován v období 09/2015 – 12/2015
  • Výzva č. 57 – Projekt „EU Chotýšany“ – v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.064 je realizován v období 09/2015 – 12/2015

Více informací naleznete zde

 


Základní škola a Mateřská škola Chotýšany se nachází v malebném venkovském prostředí. V jedné budově se prolínají životy našich nejmenších se školáky prvního až pátého ročníku. Navzájem se ovlivňují, učí toleranci, ohleduplnosti i zálibě objevování a učení. V našich zařízeních mají možnost uspět všechny děti, hledáme pouze optimální cesty pro každé z nich. Forma netradičních způsobů výuky vychází z metodiky vzdělávacího programu „Začít spolu“. Umožňuje svým pojetím vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s různou mírou nadání, různými preferencemi způsobu učení a s různými potřebami podpory a pomoci. Podle této metodiky školní i předškolní zařízení úspěšně pracují již od roku 1996. Nadšení pro práci s dětmi pedagogického sboru se odráží také na velkém počtu akcí pořádaných během školních let. Na aktivitách se podílejí rodiče, obec i organizace činné v obci.

Pokud budete mít zájem poznat naše zařízení blíže, velmi rádi Vás naší školou provedeme a ukážeme Vám její výjimečnost a nezaměnitelnost. Jestliže máte nějaké dotazy, připomínky, postřehy a náměty, napište nám na náš e-mail. Společně tak budeme moci hledat nové směry, možnosti a cesty jak našim dětem umožnit co nejpříjemnější vstup do života a zanechat v nich tolik důležité stopy jistoty a porozumění.

Těšíme se na Vaši návštěvu…

obec Chotýšany

obec Chotýšany

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/

historie

Historie

Historie školy Historie a současnost obce

Zobrazit stránku »

ZŠ a MŠ Chotýšany

Současnost

Prezentace školy prezentace ZŠ a MŠ Chotýšany ke stažení (Microsoft PowerPoint) Naše škola je sice malá počtem žáků a tříd (jsme malotřídka se  třemi třídami  a pěti postupnými ročníky), ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Mezi hlavní přednosti školy patří zajímavé a netradiční způsoby výuky, které jsou svým přístupem odlišné od škol běžného typu. Při rozhodování …

Zobrazit stránku »

motto

Naše MOTTO

Naše motto zní: Každý je jedinečný… Naším logem chceme demonstrovat, že úplně každé dítě je osobnost, má své specifické schopnosti, vlohy a nadání a je na nás, učitelích, abychom je nasměrovali a vedli tou správnou cestou za poznáním…

Zobrazit stránku »

media

Škola v médiích

Zmínky o naší škole na internetu, v tiskovinách, rádiu, televizi… 22.10.2013 – naučné místo ZŠ Chotýšany Základní škola Chotýšany dokončila svoje místo na naučné stezce CHOPOS. Interaktivní naučný panel a malá lanová dráha obohatila už tak pěkný prostor… 30.4.2013 – Svazek obcí CHOPOS zahájil stavbu rozhledny Špulka na vrchu Březák Na vrchu Březák u Lbosína …

Zobrazit stránku »

projekty2

Projekty

Naší škole se v letošním školním roce podařilo získat peníze z výzvy MŠMT č. 56   Výsledek výběrového řízení (výzva 56)                                                               EU peníze školám …

Zobrazit stránku »

odkazy

Užitečné odkazy

Spřízněné weby Poradenství

Zobrazit stránku »

registr

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle Zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, …

Zobrazit stránku »

zamestnan

Chráněno: Pro zaměstnance

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »