Print this Stránka

Naše škola

 

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/

Historie

Historie školy Historie a současnost obce

Zobrazit stránku »

Současnost

Prezentace školy prezentace ZŠ a MŠ Chotýšany ke stažení (Microsoft PowerPoint) Naše škola je sice malá počtem žáků, ale rozhodně se necítíme malými co do kvality a úrovně našeho školního života. Mezi hlavní přednosti školy patří zajímavé a netradiční způsoby výuky, které jsou svým přístupem odlišné od škol běžného typu. Při rozhodování rodičů o výběru školy se staly prioritami: individuální přístup ke každému žákovi …

Zobrazit stránku »

Naše MOTTO

Naše motto zní: Každý je jedinečný… Naším logem chceme demonstrovat, že úplně každé dítě je osobnost, má své specifické schopnosti, vlohy a nadání a je na nás, učitelích, abychom je nasměrovali a vedli tou správnou cestou za poznáním…

Zobrazit stránku »

Škola v médiích

Zmínky o naší škole na internetu, v tiskovinách, rádiu, televizi… 22.10.2013 – naučné místo ZŠ Chotýšany Základní škola Chotýšany dokončila svoje místo na naučné stezce CHOPOS. Interaktivní naučný panel a malá lanová dráha obohatila už tak pěkný prostor… 30.4.2013 – Svazek obcí CHOPOS zahájil stavbu rozhledny Špulka na vrchu Březák Na vrchu Březák u Lbosína …

Zobrazit stránku »

Projekty

Naší škole se v letošním školním roce podařilo získat peníze z výzvy MŠMT č. 56   Výsledek výběrového řízení (výzva 56)                                                               EU peníze školám …

Zobrazit stránku »

Užitečné odkazy

Spřízněné weby Poradenství

Zobrazit stránku »

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle Zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, …

Zobrazit stránku »

Chráněno: Pro zaměstnance

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Zobrazit stránku »