Každá třída má v parlamentu dva zástupce. Za normálních okolností se scházíme jednou za měsíc společně všichni od 1. do 9. třídy a probíráme a vymýšlíme, co je zrovna potřeba. V době pandemické se parlamenťáci druhého stupně schází jednou za čas a pracují na online prostředí pro všechny žáky školy. Až bude vše připravené, zde najdete odkaz.
S prvním stupněm čekáme, až se uvidíme osobně, aby u počítačů děti netrávily víc času, než je kvůli online výuce nutné.
Odkaz na Padlet školního parlamentu je zde: