Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chotýšany
Chotýšany 49, 257 28 Chotýšany
IČO: 06586732

mail: srpschotysany@seznam.cz
číslo účtu: 115-5736820207/0100

Spolek vznikl na základě ustavující schůze dne 23. 10. 2017 a následně byl zapsán do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 69445. Tato stránka slouží všem, které zajímají informace o činnosti našeho spolku. Dozvíte se zde na čem pracujeme, co plánujeme, co se daří, ale i co se nedaří. Jaký je stav konta z vybraných členských příspěvků, případně sponzorských darů a pořádaných akcí, do čeho jsme investovali peníze a v jaké částce.
Můžete nám zasílat své náměty a připomínky, obracet se svými záležitostmi týkajícími se dětí a školy, s jejichž řešením Vám spolek pomůže.

předseda

Irena Toušková
773 068 086

místopředseda

Zdeňka Filipová
608 806 048

tajemník

Ing. Radek Kalina
724  373  167

pokladník

Jaroslava Štouralová
724  369 794