Školní rok 2019/2020
 1. Vybavení tříd
  Koberce, lišty, barvy – 1., 4. a 8. ročník 19.093 Kč.
 2. Učební pomůcky
  Nákup učebních pomůcek v hodnotě 1.650 Kč.
 3. Vybavení tělocvičny
  Nákup míčů, obručí a hokejek na florbal 1.750 Kč.
 4. Mikulášská nadílka
  Nákup ,sladkostí na mikulášskou nadílku 2.634 Kč.
 5. Družina
  Nákup her do školní družiny v hodnotě 3.442 Kč.
 6. Vánoce dětem
  Nákup her a knih v hodnotě 2.941 Kč.
Školní rok 2018/2019
 1. Nákup didaktických pomůcek
  Z účtu spolku byl uhrazen nákup didaktických pomůcek pro první třídu v částce: 1.790 Kč.
 2. Nákup sušičky prádla pro potřeby školy
  Z účtu spolku byl uhrazen nákup sušičky prádla ve výši: 6.190 Kč.
 3. Autobus do divadla
  Z účtu spolku byla uhrazena přeprava dětí na divadelní představení do Prahy dvěma autobusy ve výši 9.816 Kč.
 4. Lyžařský výcvik
  Z účtu spolku byla uhrazena doprava dětí na lyžařský výcvik ve výši 20.963 Kč.
 5. Vybavení chemické laboratoře
  Z účtu spolku bylo uhrazeno chemické nádobí pro vybavení chemické laboratoře ve výši 9.576 Kč.
 6. Pomůcky pro výtvarnou výchovu
  Z účtu spolku byly uhrazeny pomůcky pro výtvarnou výchovu ve výši 9.937 Kč.
 7. Pamětní knihy pro devátý ročník
  Nákup pamětních knih pro deváťáky v hodnotě 1.602 Kč.
 8. Výlet Soběhrdy
  Úhrada autobusu na výlet do farmaparku Soběhrdy 2.178 Kč.
 9. Knihy pro první ročník
  Nákup knih pro prvňáčky v hodnotě 3.582 Kč.
Školní rok 2017/2018
 1. Projekt Edison
  V týdnu od 26. 2. do 2. 3. 2018 proběhl v ZŠ a MŠChotýšany projekt Edison, kde delegáti z různých zemí – konktrétně Indie,Čína, Austrálie, Indonésie, Brazílie, Rusko, Ukrajina – celé dopolednepracovali s našimi dětmi a ve skupinových centrech jim představovalijednotlivé státy formou interaktivních her, hudby, tanců, pochutin. Dětibyly konceptem nadšené , protože celýtýden MUSELY poslouchat a konverzovat v angličtině a pochopily, jak důležitá je jazyková průprava.
  Na tento projekt přispěl SRPŠ částkou ve výši 6.500 Kč.
 2. Nákup vybavení pro první třídu
  Z účtu spolku bylo uhrazeno vybavení pro první třídu pro školní rok 2018/2019. Příprava a realizace třídy proběhne v období velkých prázdnin. Jedná se o nákup nábytku a pomůcek.
  Na toto vybavení přispěl SRPŠ částkou ve výši 10.664 Kč.
 3. Nákup knih pro budoucí prvňáky
  Z účtu spolku byl uhrazen nákup knih pro budoucí prvňáky, které dostanou jako upomínku na vstup do první třídy. Knihy byly nakoupeny v knihkupectví Daniela v Benešově.
  Na toto vybavení přispěl SRPŠ částkou ve výši 3.042 Kč.
 4. Nákup vybavení tříd, družiny a tělocvičny
  V průběhu prázdnin bylo nakoupeno vybavení do jednotlivých tříd, jedná se zejména o koberce a lišty na koberce (družina, 1.třída, 4. třída, 7. třída, školka), garnyže, úložné prostory (3. třída), opona (tělocvična).
  Na toto vybavení přispěl SRPŠ částkou ve výši 17.724 Kč