Projekt EDISON 2023

Tento projekt spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Vizí projektu je tolerance a příznivé společné soužití všech kultur národů bez předsudků a stereotypů. 

Po 3 letech se tento výjimečný projekt vrátil i do naší školy. Aniž by naše děti musely cestovat po světě, celý svět přijel za nimi. Stážisté z Brazílie, Estonska, Gruzie, Ukrajiny a jeden původem hned ze třech zemí – Ruska, Iráku a Spojených arabských emirátů. 

Celý týden probíhaly ve třídách skvěle připravené prezentace jednotlivých zemí. Děti se aktivně zapojovaly, hrály hry a samy se doptávaly na informace. To vše v anglickém jazyce. Stážisté byli ubytovaní v hostitelských rodinách některých dětí a z prostředí naší školy byli nadšení. Prý ještě neměli možnost zažít tak přátelskou školní atmosféru, kde si jsou všichni rovni.

Se svými hostitelskými rodinami vyjeli na výlety, do restaurace, na bowling a zažili i večeři s typickými českými jídly. Tímto děkujeme všem, kteří se na připraveném programu pro naše hosty podíleli.

Bylo krásné sledovat, jak si děti uvědomovaly, že ne všude na světě mají to, co máme my a že není vše tak, jak znají z médií nebo z vyprávění. A také pochopily důležitost znalosti cizího jazyka. Bez něj by jen těžko mohli získat zkušenosti a zážitky, které si budou už navždy pamatovat.

V pátek jsme si všichni v tělocvičně prožili tzv. Global village. Každý stážista měl připravené zajímavosti ze své země – knihy, suvenýry a hlavně děti mohly ochutnat jídla, která se v dané zemi připravují. Arabskou směs masa, rýže a brambor, brazilské čokoládové kuličky brigadeiro, gruzínský šašlik, ukrajinské syrniky anebo výbornou estonskou čokoládu. 

Myslím, že vize tohoto projektu se naplnila, předčila očekávání většiny z nás a „poselství“ se k dětem dostalo. Pochopily, že všichni na celém světě jsme stejní. Jsem na jedné lodi, i když každý odjinud a je jen na nás, jaký si ten svět kolem sebe uděláme a jak se nám v něm bude žít. Společně jsme si náš výjimečný týden užili a budeme z něj dlouho čerpat. Zážitky a zkušenosti nám totiž nikdo nevezme.  

Bára Palečková