Pomáháme školám k úspěchu – logo

Byli jsme vybraní do projektu Pomáháme školám k úspěchu z Nadace The KELLNER FAMILY FOUNDATION, ( Nadace Renáty a Petra Kellnerových) která pomáhá školám v dlouhodobém a systémovém vzdělávání.Tento projekt má svou vizi:

  • Každý žák se učí naplno a s radostí, své učení si umí řídit.
  • Každý žák s prožitkem i kriticky zachází s texty různého druhu.
  • V zapojených školách panuje kultura příznivá pro každého, děti i dospělé.
  • Tento projekt prochází celou školou – míří na každého žáka a každého učitele, rozvíjí učení a myšlení vůbec…

Naší projektovou školou je ZŠ Kunratice, se kterou máme kolegiální spolupráci a kde nás čeká spousta zajímavých aktivit, školení, podnětů. Myslíme, že v mnohém máme stejné myšlení i metody a byť jsme malá škola, máme smělé cíle a umíme se prosadit… A rádi se necháme inspirovat zkušenější školou, která v Nadaci Kellnerových je deset let.