Logo školy
… začínáme spolu …

Naším logem chceme demonstrovat, že úplně každé dítě je osobnost, má své specifické schopnosti, vlohy a nadání a je na nás, učitelích, abychom je nasměrovali a vedli tou správnou cestou za poznáním…