První fotografie školy z roku 1907
První fotografie školy z roku 1907

Škola má v obci bohatou historii, existovala ještě před stavbou nové budovy Adamem z Vrtby v roce 1801. Její kapacita ale nedostačovala narůstajícímu počtu dětí, byla postavena nová školní budova znepálených cihel a dřeva. Výuka zde ale mohla probíhat pouze do roku 1865, budova velmi rychle zchátrala a téměř na stejném místě byla ještě ve stejném roce vystavěna škola nová. Ta nabízela dvě učebny, byt řídícího a pokoj učitelského mládence. Brzy prostorově nestačila ani nová budova, proto v roce 1894 musela být přistavěna další část školy. V tomto roce bylo ke školní docházce přihlášeno 261 dětí. 

K další přestavbě a celkové úpravě došlo v roce 1935 zásluhou tehdejšího řídícího pana Kadeřábka. Podlahy i stropní trámy byly v havarijním stavu. Přestavěno bylo schodiště, toalety i šatny, zvětšena byla okna, škola dostala novou fasádu a do tříd byl zaveden rozhlas. Život chotýšanské školy za všech dob jejího trvání se plně odrážel v dění celé obce. Téměř všichni učitelé se zúčastňovali veřejného života, poskytovali knihy, vyučovali hudbě, hráli divadlo, …

Školní budova v roce 1927
Školní budova v roce 1927
Budova školy v roce 1965
Budova školy v roce 1965
Děti ze třídy učitele Longina Fouse v roce 1919-1920
Děti ze třídy učitele Longina Fouse v roce 1919-1920
Budova školy v roce 1999
Budova školy v roce 1999
Nový vchod do budovy školy v roce 2007
Nový vchod do budovy školy v roce 2007

Největší změny a nejrozsáhlejší rekonstrukce se ale odehrály až v roce 2006, kdy budova prošla rozsáhlou přeměnou. Stavební úpravy probíhaly od 1.července do 31.prosince, po dobu jejich trvání nalezla základní i mateřská škola své útočiště v ZŠ v Postupicích. Finanční prostředky ve výši 15 mil. korun uvolnilo Ministerstvo financí, dalším milionem korun se na přestavbě budovy podílela obec. Finančně i časově náročná rekonstrukce vyřešila zásadní nedostatky zařízení. Mateřská škola získala větší prostory doplněné o ložnici a sociální zařízení zrušením ředitelského bytu. V uvolněných prostorech po MŠ se zabydlela školní družina, která tím vytěžila vytoužené vlastní zázemí s výtvarnou dílnou. Při přeměně budovy se nezapomnělo ani na pedagogický sbor, vybudována byla sborovna, kabinet a depozitář. Další změny se dotkly jídelny s kuchyní, díky níž už zařízení splňuje všechny přísné hygienické normy. Zcela jinak vypadá vstup do budovy, v přístavbě vznikly oddělené šatny, sociální zařízení a kotelna. Změnil se systém vytápění z elektrického na ekologické (palivem jsou dřevěné pelety). Budovu bylo nutné kompletně hydroizolovat, došlo k výměně oken, elektro i vodoinstalací.