↑ Zpět na Třídy

Print this Stránka

V. třída (6. ročník)

14.5. 2017

Matematika – Povrch a objem krychle, kvádr

 

20.4.2017

  • VKZ: v úterý 2.5. pojedeme na malou exkurzi do městského úřadu v Benešově, kde navštívíme oddělení matriky. Sraz v 8:15 hod. na Chotýšce, odjezd: v 8:27 hod., návrat do Chotýšan  v 10:48 hod. a dále mají děti výuku dle podle rozvrhu. Připravte si pro paní Šebkovou dotazy, co vás zajímá atd.♥ Případné dotazy zodpovím na tel: 607 269 369.

Pěkný den, zdraví Darina.

16.4.2017

  • Probrali jsme násobení desetinných čísel a čeká nás jejich dělení.

24.3.2017

  • Probíráme trojúhelník – výška, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná

14.3.2017

  • Probíráme trojúhelník, základní pojmy, konstrukce trojúhelníku, velikost vnitřních úhlů

 

24.2.2017

  • procvičovali jsme jednotky délky, hmotnosti a obsahu

18.1.2017

Matematika – osová souměrnost – útvary osově souměrné

 

5.12.2016

Matematika probíraná látka – Zlomky, des. čísla, porovnávání zlomků a des. čísel, zaokrouhlování des. čísel

 

1.12.2016

  • DÚ  na VKZ: jeden citát o pravdě nebo lži, pošlete na můj mail, případně napsané na papír – do středy 7.12.

Pěkný večer, zdraví Darina.

8.11.2016

Matematika : úhly (konstrukce, pojmy, sčítání a odčítání úhlů)

2.11.2016

Dějepis: úkol na příští čtvrtek: Rodokmen

2.11.2016

Matematika: Zobrazení prostoru, trojúhelník, obvod a obsah čtverce a obdélníku.

13.10.2016

Matematika – probrána prvočísla, rozklad na součin prvočísel, společný násobek a dělitel. D.

Dějepis – úkol na listopad – sestavit rodokmen. D.

 

  • pozor změna!!!!!!    PODZIMNÍ JABLÍČKO PŘESUNUTO NA ČTVRTEK 20.102016 OD 15 HODIN

5.10.2016

  • PČ: děvčata jsou rozdělena do skupinek a budou v pondělí chystat i servírovat pomazánku – domluvte se, co kdo přinese

Hezký den, zdraví Darina.

1.10.

Matematika – opakujte co je to násobek a dělitel (2,3,4,5,6,9,10) Dan

 

Dne 20.9. 2016 (úterý) sraz 7.45 hod. nádvoří vlašimského zámku.

 

Milí šesťáci, připomínám úkol na pondělí 12. 9. do VKO:

Nakresli časovou přímku svého života. Na jednoduchou přímku zakresli chronologicky (jak šly po sobě)  nejdůležitější události Tvého života. Dále sem vyznač události, které by v budoucnu ve Tvém životě neměly chybět.

Těším se na vaše výtvory a nápady.

Jitka

 

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/zs/tridy/v-trida-6-rocnik/