↑ Zpět na Třídy

Print this Stránka

III. třída (3. ročník)

 

Červen

Deníčkový domácí úkol: v deníčku v rámci zápisu zanést alespoň jedno souvětí s domluveným větným vzorcem: Když V1, V2.

Český jazyk: vyjmenovaná slova po všech obojetných souhláskách – opakovat neustále

Český jazyk: SLOVESA URČUJEME – OSOBU, ČÍSLO A ČAS

Matematika: písemné násobení jednociferným činitelem, portrét krychlové stavby (nárys), obsah a obvod obdélníku ve čtvercové síti, kvádr a jeho plán a pohled zepředu, písemné sčítání, odčítání

 

Angličtina

Poslouchat písničky v těchto odkazech

Poslech z youtube- https://www.youtube.com/watch?v=cFWm1sUCD_g

z Happy house 1 Unit 4 https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/songsandchants_01/songsandchants_01_04/?cc=cz&selLanguage=cs

z Happy House 2 abecedu https://elt.oup.com/student/happyhouse/level2/songsandchants_02/songsandchants_intro/singalong_unit01chant?cc=cz&selLanguage=cs

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/zs/tridy/iii-trida-3-rocnik/