↑ Zpět na Základní škola

Print this Stránka

Družina

Školní družina a školní klub – provozní informace:

 • Kde nás najdete: ZŠ a MŠ Chotýšany – 1.patro a podkrovní třída
 • Vychovatelky/Vychovatelé:
  • Lubomír Zajíček
  • Mgr. Darina Lebenská
  • Mgr. Lenka Opavová
  • Martina Kalinová Augustová
  • Dagmar Měchurová
 • Školní družina: 1. – 4. ročník
 • Školní klub: 5. – 8. ročník
 • Provozní doba:
  • ranní ŠD – 6:40 – 7:40 hod
  • odpolední ŠD – 11:40 – 16:30 hod
  • ŠK – 13:00 hod – 15:00 hod
  • pevná doba ŠD – 13:00  – 15:00 (nelze odcházet, děti mají dvouhodinový program)
 • Telefon:  317 796 119
 • Poplatek za ŠD:
  • pravidelná docházka = 500,- Kč  za celý školní rok (za žáky přihlášené k pravidelné docházce se považují žáci navštěvující družinu alespoň 3 dny v týdnu)
  • nepravidelná docházka = 250,- Kč za celý školní rok
  • Splatnost 
   • 35-0325894399/0800
   • zpráva pro příjemce: jménopříjmení dítěte
 • Další informace:
  • Děti nebudou předčasně uvolněny bez písemné omluvenky, tudíž osoby uvedené na zápisovém lístku si je mohou vyzvednout pouze osobněNa telefonické požádání není možné dítě vydat !!!
  • Rodiče hlásí vychovatelce vždy včas změnu bydliště, zaměstnání, telefonního čísla nebo odhlášení ze ŠD, popř. jiné změny.
  • Do ŠD děti potřebují přiměřené oblečení a obuv na pobyt venku. Mohou také používat oblečení na tělesnou výchovu.
  • Pitný režim ve ŠD je zajištěn po celou dobu provozu. Děti si mohou nosit i vlastní pití.
  • Pro děti, které jsou ve školní družině do odpoledních hodin by bylo vhodné, aby měly s sebou svačinu.


Vnitřní řád školní družiny:

 • viz. dokumenty – vnitřní řád ŠD


Co nabízí naše školní družina:

 • příjemné, podnětné a bezpečné klima
 • individuální přístup k dětem
 • zájmové vzdělávání formou: zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxace, výchovou, hrou , učením, individuální prací, motivačního projektu
 • dítě je naším rovnocenným partnerem
 • zajištění pitného režimu po celou dobu provozu ŠD
 • netolerujeme násilí, ponižování, posměch – Všichni jsme kamarádi !
 • různorodost věkových skupin v oddělení (1.-5.ročník)
 • respektujeme jeden druhého, nasloucháme a pomáháme si, rozvíjíme schopnost týmové spolupráce, učíme se otevřené komunikaci a řešení problému
 • posilujeme schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení dětí
 • vedeme děti k smysluplnému a aktivnímu trávení volného času
 • úzká spolupráce s MŠ i ZŠ: vánoční besídka, příprava zápisu dětí do 1.ročníku, vystoupení ke Dni matek, příprava oslav Dne dětí, škola v přírodě, sběr starého papíru, čarodějnice, spaní ve škole, dílny, výstavy, projekty atd.
 • naše ŠD je „otevřená“ všem

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/zs/druzina/