↑ Zpět na Naše škola

Print this Stránka

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle Zákona č. 159/2006 SB., o střetu zájmů

MŠMT

Více informací o Registru oznámení

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

 
 


registr

VSTUP do Registru oznámení

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/nase-skola/registr-oznameni/