↑ Zpět na Historie

Print this Stránka

Historie školy


První fotografie školy z roku 1907

První fotografie školy z roku 1907

Děti ze třídy učitele Longina Fouse v roce 1919-1920

Děti ze třídy učitele Longina Fouse v roce 1919-1920

Školní budova v roce 1927

Školní budova v roce 1927

Škola má v obci bohatou historii, existovala ještě před stavbou nové budovy Adamem z Vrtby v roce 1801. Její kapacita ale nedostačovala narůstajícímu počtu dětí, byla postavena nová školní budova z nepálených cihel a dřeva. Výuka zde ale mohla probíhat pouze do roku 1865, budova velmi rychle zchátrala a téměř na stejném místě byla ještě ve stejném roce vystavěna škola nová. Ta nabízela dvě učebny, byt řídícího a pokoj učitelského mládence. Brzy prostorově nestačila ani nová budova, proto v roce 1894 musela být přistavěna další část školy. V tomto roce bylo ke školní docházce přihlášeno 261 dětí.

 


K další přestavbě a celkové úpravě došlo v roce 1935 zásluhou tehdejšího řídícího pana Kadeřábka. Podlahy i stropní trámy byly v havarijním stavu. Přestavěno bylo schodiště, toalety i šatny, zvětšena byla okna, škola dostala novou fasádu a do tříd byl zaveden rozhlas. Život chotýšanské školy za všech dob jejího trvání se plně odrážel v dění celé obce. Téměř všichni učitelé se zúčastňovali veřejného života, poskytovali knihy, vyučovali hudbě, hráli divadlo, …

 


Školní budova v roce 1956

Školní budova v roce 1956

Budova školy v roce 1965

Budova školy v roce 1965

Novou etapou v dění kolem školy je období po roce 1994. Škola prošla další rekonstrukcí, střecha byla pokryta novou střešní krytinou, bylo vybudováno nové sociální zařízení, došlo také na opravu fasády.

 

 

 

 

 

 


Budova školy v roce 1999

Budova školy v roce 1999

Největší změny a nejrozsáhlejší rekonstrukce se ale odehrály až v roce 2006, kdy budova prošla rozsáhlou přeměnou. Stavební úpravy probíhaly od 1.července do 31.prosince, po dobu jejich trvání nalezla základní i mateřská škola své útočiště v ZŠ v Postupicích. Finanční prostředky ve výši 15 mil. korun uvolnilo Ministerstvo financí, dalším milionem korun se na přestavbě budovy podílela obec. Finančně i časově náročná rekonstrukce vyřešila zásadní nedostatky zařízení. Mateřská škola získala větší prostory doplněné o ložnici a sociální zařízení zrušením ředitelského bytu. V uvolněných prostorech po MŠ se zabydlela školní družina, která tím vytěžila vytoužené vlastní zázemí s výtvarnou dílnou. Při přeměně budovy se nezapomnělo ani na pedagogický sbor, vybudována byla sborovna, kabinet a depozitář. Další změny se dotkly jídelny s kuchyní, díky níž už zařízení splňuje všechny přísné hygienické normy. Zcela jinak vypadá vstup do budovy, v přístavbě vznikly oddělené šatny, sociální zařízení a kotelna. Změnil se systém vytápění z elektrického na ekologické (palivem jsou dřevěné pelety). Budovu bylo nutné kompletně hydroizolovat, došlo k výměně oken, elektro i vodoinstalací.

 

 


Nový vchod do budovy školy v roce 2007

Nový vchod do budovy školy v roce 2007

Do konce roku 2007 proběhne zateplení celé školní budovy. Jediným nedostatkem školy ale zůstává chybějící tělocvična, jejíž výstavba je závislá na zisku peněz ze státního rozpočtu. Nezbývá než věřit a doufat, že se i tuto bariéru podaří překonat. Existencí tohoto zařízení by zaručeně vzrostl zájem o naší školu díky širší nabídce školních a mimoškolních aktivit, ale také by byl zajištěn kulturní rozvoj obce.

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/nase-skola/historie/historie-skoly/