↑ Zpět na Historie

Print this Stránka

Historie a současnost obce

Obec Chotýšany existovala pravděpodobně již v prvním tisíciletí. Písemné záznamy o její existenci se zachovaly až z roku 1250 za vladyky Mrákoty (Mracota de Hotisan). Původ jména Chotýšany sahá do období kolem roku 1200. Odvozuje se od vesnice Chotýšany, tj. lidí bydlících v Chotýši, vsi u Kostelce nad Černými lesy, kteří se odtud přistěhovali. Dominantou obce je kostel sv. Havla, nejstarší záznamy o něm jsou datovány ve farní kronice od roku 1315.

Chotýšanskému panství nejdéle vládl rod Věžníkovců (po pět generací) a to od roku 1620 do roku 1737. V tomto roce zakoupil chotýšanské statky Arnošt František I. hrabě z Vrtby, nechal si postavit jednopatrový renesanční zámek (1743) a ze zbytků staré tvrze zbudovat pivovar. Jeho syn hrabě Adam z Vrtby v roce 1801 nechal postavit školu.

chot-vlajkachot-erb


 

V současné době má obec cca. 376 stálých obyvatel, sídlí zde několik firem a dochází k postupnému rozvoji výstavby. V posledních letech byla zřízena čistička odpadních vod, vybudována kanalizace a rekonstruována škola v hodnotě 16 milionů korun. Do konce roku 2007 by mělo dojít také k zateplení školní budovy. V obci intenzivně pracují společenské a sportovní organizace jako TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení DIANA Chotýšany, Biatlonklub, Sdružení přátel školy, Červený kříž, Klub důchodců. Starostou obce je paní ing. Blanka Bejdáková.

 


Warning!

Více se o historii obce můžete dozvědět v publikaci „Chotýšany“, vydané Obecním úřadem Chotýšany v roce 2000.

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/nase-skola/historie/historie-a-soucasnost-obce/