↑ Zpět na Naše škola

Print this Stránka

Historie

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/nase-skola/historie/

Děti ze třídy učitele Longina Fouse v roce 1919-1920

Historie školy

Škola má v obci bohatou historii, existovala ještě před stavbou nové budovy Adamem z Vrtby v roce 1801. Její kapacita ale nedostačovala narůstajícímu počtu dětí, byla postavena nová školní budova z nepálených cihel a dřeva. Výuka zde ale mohla probíhat pouze do roku 1865, budova velmi rychle zchátrala a téměř na stejném místě byla ještě ve stejném roce vystavěna škola nová. Ta nabízela dvě učebny, byt …

Zobrazit stránku »

Historie a současnost obce

Obec Chotýšany existovala pravděpodobně již v prvním tisíciletí. Písemné záznamy o její existenci se zachovaly až z roku 1250 za vladyky Mrákoty (Mracota de Hotisan). Původ jména Chotýšany sahá do období kolem roku 1200. Odvozuje se od vesnice Chotýšany, tj. lidí bydlících v Chotýši, vsi u Kostelce nad Černými lesy, kteří se odtud přistěhovali. Dominantou obce je kostel sv. Havla, nejstarší záznamy o něm jsou datovány ve farní kronice od roku 1315. Chotýšanskému panství nejdéle vládl …

Zobrazit stránku »