Print this Stránka

Mateřská škola

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/ms/

Mateřská škola

Co nabízí naše MŠ: Různorodost věkových skupin v oddělení 3 – 6 let. Příjemné, podnětné a bezpečné klima. Důraz na individuální přístup ke každému dítěti. Vedení dětí k samostatnému rozhodování – k volbě a odpovědnosti. Rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování. Formy učení – kooperativní učení, prožitkové učení, učení hrou a činnostmi, vzájemné učení. Respektování druhého a naslouchání ostatním kamarádům. Posilování zdravé …

Zobrazit stránku »

Kontakty MŠ

Zobrazit stránku »

Dokumenty MŠ

Kriteria přijetí dětí do mateřské školy Výsledky zápisu přijetí do MŠ

Zobrazit stránku »