«

»

Dub 07 2019

Print this Příspěvek

Informace k zápisu do MŠ

Zápis do MŠ pro školní rok 2019/2020

Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si zákonní zástupci vyzvednou při zápisu v úterý 7. 5. 2019 v době od 14:30 do 16:30. Zápisu musí být přítomno i zapisované dítě. Při výdeji žádosti obdrží současně i přihlášku k zápisu do MŠ, na které potvrdí dětský lékař zdravotní stav dítěte a řádné očkování (§50 z.č. 258/2000Sb.)

Kritéria si stanovuje každá MŠ samostatně podle platných zákonů a podmínek školy. Obecně při stanovení kritérií platí, že se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a lze přijmout pouze řádně očkované děti (obě kritéria stanovena dle z.č. 651/2004 Sb.), dále je v kritériích zohledňován věk dítěte, trvalé bydliště, celodenní docházka.

 Do 14-ti dnů (tj. do 21. května 2019) zákonní zástupci vrací vyplněné žádosti o přijetí dítěte do MŠ společně s přihláškou. K ověření údajů uváděných v žádosti může  MŠ požadovat předložení rodného listu. Odevzdané žádosti jsou evidovány pod jednacími čísly pro zahájení přijímacího řízení.

Přijímací řízení probíhá podle správního řádu a stanovených kritérií.

Ve správní lhůtě (do 30 dnů) vydá ředitelka ZŠ a MŠ Chotýšany rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ a v souladu se správním řádem je zašle zákonným zástupcům, uvedených v žádosti o přijetí. Zákonní zástupci se mohou o přijetí či nepřijetí dětí informovat také na telefonním čísle 736 472 792.

V žádosti do MŠ je zákonný zástupce je povinen vyplnit požadovanou délku docházky – celodenní (zákonný zástupce vyplňuje celodenní docházku, kterou v průběhu roku může využívat, ale nemusí. Způsob docházky nelze během školního roku měnit). Mateřská škola je zřízena pouze s celodenním provozem, z organizačních důvodů proto nemůže být dítě přijato k polodenní docházce.

V souladu s § 36 odst.3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, je možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) na naší mateřskou školu vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné nahlédnutím do spisu v ředitelně školy dne 21.5.2019 od 8:00 do 12:00 nebo po telefonické domluvě s ředitelkou školy Mgr. Danielou Bukovskou (603 283 888).

Vyzvednutí rozhodnutí:

Přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ bude posuzováno na základě údajů uvedených v žádosti. Bude postupováno podle stanovených kritérií pro přijímání dětí do MŠ. Ředitelka školy má právo si ověřit pravdivost údajů uvedených v žádosti. Zákonný zástupce si rozhodnutí o přijetí/nepřijetí vyzvedne osobně v mateřské škole

 

4. 6. 2019 od 8:00 do 12:00

5. 6. 2019 od 8:00 do 12:00

Měsíční výše úplaty:

Celodenní docházka                                      500,- Kč

 

Stravné:

Děti 2 – 6 let

přesnídávka                            12,- Kč

oběd                                       22,- Kč

svačina                                   11,- Kč

 

Děti s OŠD

přesnídávka                            13,- Kč

oběd                                       25,- Kč

svačina                                   12,- Kč

 

 

Pokud dítě bude odcházet po obědě domů, odpolední svačina mu bude vydána při odchodu z MŠ.

 

Permanent link to this article: http://skolachotysany.cz/2019/04/informace-k-zapisu-do-ms/

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *